notariusz i akt notarialny

Dlaczego potrzebny jest notariusz i akt notarialny

Notariusz i akt notarialny

Decyzja podjęta. Sprzedaję mieszkanie. Kupiec jest. Szybko za gotówkę kupi moje mieszkanie. I nawet zajmie się niepotrzebnymi meblami.

W brzuchu czuję lekki dreszczyk, bo pierwszy raz w życiu sprzedaję mieszkanie. Ale przecież to nie będzie zwykła umowa spisana na kartce. To będzie akt notarialny. No właśnie… Co to jest akt notarialny?

Sprzedaż mieszkania to często jedna z najważniejszych transakcji życiu. Dorobek wielu lat pracy, spadek czy inwestycja. Dlatego umowa kupna/ sprzedaży nieruchomości wymaga szczególnej formy – aktu notarialnego.

Co zawiera akt notarialny kupna / sprzedaży mieszkania?

Według prawa polskiego akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim. Najważniejsze rzeczy jakie znajdują się w akcie notarialnym to:

1. dokładną datę podpisania aktu notarialnego
2. imię i nazwisko notariusza oraz adres kancelarii notarialnej
3. dane osobowe osób kupujących i sprzedających (imię, nazwisko, adres, imiona rodziców, numer dokumentu tożsamości – np. dowodu osobistego, i inne). Jeżeli mieszkanie jest kupowane lub sprzedawane przez firmę, w akcie notarialnym będzie podana nazwa firmy, adres i inne dane firmy
4. opis sprzedawanego mieszkania, czyli adres, wielkość, stan mieszkania, czy mieszkanie posiada piwnicę czy balkon itp.
5. cenę sprzedaży oraz jak i kiedy zostaną przekazane pieniądze
6. do kiedy mieszkanie zostanie przekazane kupującemu
7. opis dokumentów, które zostały dostarczone do notariusza np. zaświadczenie o braku osób zameldowanych, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami itp.
8. podpis notariusza i osób kupujących i sprzedających.

Notariusz sprawdza, czy akt notarialny zawiera wszystkie potrzebne informacje. Po przygotowaniu aktu notarialnego, notariusz odczytuje go osobom, które sprzedają i kupują nieruchomość. Jeżeli po odczytaniu aktu notarialnego osoby kupujące i sprzedające potwierdzą (ustnie i podpisem), że informacje opisane w dokumencie są poprawne, notariusz również podpisuje akt notarialny.

Oryginał aktu zostaje u notariusza. Kupujący i sprzedający otrzymują tzw wypisy aktów.

Należy pamiętać, że oryginały aktów notarialnych są przechowywane przez notariusza, który je sporządził, przez okres 5 lat. W tym czasie można poprosić notariusza o wypis aktu. W tym czasie nie można ich wydawać poza kancelarię. Po upływie pięcioletniego okresu oryginały przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Jeżeli masz pytania lub chcesz porozmawiać – skontaktuj się z nami.  Oferujemy bezpłatne konsultacje. Kliknij tu aby przejść do formularza kontaktowego. 

kontakt

pozdrawiam,

Sprawdź też nasze inne posty:

zaliczka a zadatek

Jaka jest różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem