notariusz i akt notarialny

Akt notarialny – umowa sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż mieszkania to często jedna z najważniejszych transakcji życiu. Dorobek wielu lat pracy, spadek czy inwestycja. Dlatego umowa kupna/ sprzedaży nieruchomości wymaga szczególnej formy – to akt notarialny.

Dowiedz się:

 1. Co to jest akt notarialny
 2. Kto go sporządza
 3. Jak wygląda taki dokument
 4. Co powinien zawierać akt notarialny sprzedaży nieruchomości 

Zapraszam do lektury 🙂 

Co to jest akt notarialny

Akt notarialny to nic innego jak dokument potwierdzający dokonanie określonej czynności prawnej. W przypadku zakupu/ sprzedaży mieszkania akt notarialny jest umową pomiędzy kupującym a sprzedającym, opisującą warunki transakcji. A nie można tak po prostu się spotkać, wypić kawę, uzgodnić warunki, spisać na kartce i gotowe? Otóż nie. Polskie prawo, a dokładniej kodeks cywilny, art. 158 mówi wyraźnie:

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Co przekładając z polskiego na nasze oznacza, że sprzedaż nieruchomości musi być potwierdzona aktem notarialny. A co jeśli nie będzie – zapytacie. Otóż na to nasz ustawodawca też ma odpowiedź. Znajdziesz ją w art. 73 par 2 tej samej ustawy.

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna.

Jeżeli zatem jesteś już na finiszu sprzedaży mieszkania i zostaje Ci już tylko podpisanie umowy i przekazanie mieszkania – zapytaj kupującego u którego notariusza się spotykacie. Koszty notariusza, podatek i koszty wypisów pokrywa kupujący. Dlatego to zwykle kupujący decyduje, która kancelaria notarialna będzie obsługiwała transakcję.

Kto sporządza akt notarialny

Akt notarialny sporządza notariusz, na podstawie informacji i dokumentów uzyskanych od kupujących i sprzedających. Typowe dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania to:

 • wypis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie o braku osób zameldowanych
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami do spółdzielni czy wspólnoty.

Pełną listę dokumentów znajdziesz w Bazie Wiedzy na stronie paselahome.pl/blog – artykuł – “Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania”.

Notariusz przygotowuje akt notarialny, ale to Ty go podpisujesz i w razie problemów – to Ty poddajesz się rygorowi, czyli ponosisz odpowiedzialność za rzetelność przedstawionych dokumentów.

Jak wygląda akt notarialny

Akt notarialny to po prosty umowa w formie papierowej. Pięknie wydrukowana, podpisana i opieczętowana przez notariusza kartka (lub kilka kartek) papieru. I zapewne  prezencie od notariusza dostaniesz ładną teczkę z jego wizytówką.

Co powinien zawierać akt notarialny sprzedaży nieruchomości

Według prawa polskiego akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim. Najważniejsze rzeczy jakie znajdują się w akcie notarialnym to:

 • dokładną datę podpisania aktu notarialnego
 • imię i nazwisko notariusza oraz adres kancelarii notarialnej
 • dane osobowe osób kupujących i sprzedających (imię, nazwisko, adres, imiona rodziców, numer dokumentu tożsamości – np. dowodu osobistego, i inne). Jeżeli mieszkanie jest kupowane lub sprzedawane przez firmę, w akcie notarialnym będzie podana nazwa firmy, adres i inne dane firmy
 • opis sprzedawanego mieszkania, czyli adres, wielkość, stan mieszkania, czy mieszkanie posiada piwnicę czy balkon itp.
 • cenę sprzedaży oraz jak i kiedy zostaną przekazane pieniądze
 • do kiedy mieszkanie zostanie przekazane kupującemu
 • opis dokumentów, które zostały dostarczone do notariusza np. zaświadczenie o braku osób zameldowanych, zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami itp.
 • informacje o pobranych podatkach i opłatach
 • podpis notariusza i osób kupujących i sprzedających.

Notariusz sprawdza, czy akt notarialny zawiera wszystkie potrzebne informacje. Po przygotowaniu aktu notarialnego, notariusz odczytuje go osobom, które sprzedają i kupują nieruchomość. Jeżeli po odczytaniu aktu notarialnego osoby kupujące i sprzedające potwierdzą (ustnie i podpisem), że informacje opisane w dokumencie są poprawne, notariusz również podpisuje akt notarialny.

Oryginał aktu zostaje u notariusza. Kupujący i sprzedający otrzymują tzw wypisy aktów.

Należy pamiętać, że oryginały aktów notarialnych są przechowywane przez notariusza, który je sporządził, przez okres 5 lat. W tym czasie można poprosić notariusza o wypis aktu. W tym czasie nie można ich wydawać poza kancelarię. Po upływie pięcioletniego okresu oryginały przekazywane są do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Jeżeli masz pytania lub chcesz porozmawiać – skontaktuj się z nami.  Oferujemy bezpłatne konsultacje. Kliknij tu aby przejść do formularza kontaktowego. 

kontakt

pozdrawiam,

Sprawdź też nasze inne posty:

przekazanie mieszkania

Jak wygląda przekazanie mieszkania po sprzedaży?

Biuro nieruchomości Kraków

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania cz.2

zaliczka a zadatek

Jaka jest różnica pomiędzy zaliczką a zadatkiem

sprzedaz mieszania dokumenty

Dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania